24-29.04.2018 г. - "Красавиците на Централна Европа" / 6 дни, 3 нощувки
27.04-01.05.2018 г. - "Босна и Херцеговина - Загадъчни Балкани" / 5 дни, 4 нощувки
27.04-01.05.2018 г. - "Чудесата на природата и цивилизацията" / 5 дни, 4 нощувки
28.04-01.05.2018 г. - "Черногорска панорама" / 4 дни, 3 нощувки
28-29.04.2018 г. - "Уикенд на юг от Родопите" - Драма / 2 дни, 1 нощувка
28.04.2018 г. - Одрин - Лозенград / 1 ден
28.04-01.05.2018 г. - "Град на два континента" / 4 дни, 3 нощувки
30.04-06.05.2018 г. - "Егейска Турция" / 7 дни, 6 нощувки

1