Ι.ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. При настаняването в тройни стаи (DBL+extra bed), третото легло е допълнително, тип разтегателно и за него се заплаща по-малко.
* При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL+1chd; DBL+2chd), третото и четвъртото легло винаги са допълнителни, тип разтегателни. Децата ползват намаления, само ако са настанени в стая с двама възрастни.
2. Стаи с изглед към морето се гарантират само, ако има обявено доплащане за такъв тип стая и е предварително резервирана..
3. Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите е до 12:00 ч. в деня на отпътуване. В деня на пристигане преди 14:00 ч. и в деня на напускане след 12:00 ч. всички услуги в хотелите се ползват срещу заплащане, включително храни и напитки. Броят на храненията в хотелите съответства на броя резервирани нощувки.
* Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги на територията на хотелския комплекс.
4. Точният час на отпътуване от България, номер на автобуса и телефон на представителя на туроператора в автобуса и на място  се съобщават два дни преди отпътуване.
* Туроператорът си запазва правото за промяна на часовете на тръгване при необходимост, като своевременно уведоми клиентите!
* Настаняването в автобусите е според датата на сключване на договор и плащане и се извършва от представителя преди отпътуването.
* Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на пътуването или престоя в съответния хотел.
* В случаите, когато в срок до 20 дни преди отпътуване не е събран необходимият минимум от туристи за начално отпътуване от съответен град, е необходимо туристите да се придвижат до най-близкото населено място, от което има потвърдено отпътуване.
5. Допълнителните екскурзии се провеждат от посрещащата страна.

ΙΙ. ЗАПИСВАНЕ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА:
6. Резервация и срокове на плащане:
6.1. При РАННА РЕЗЕРВАЦИЯ се внасят вноските в размер и срокове според условията на всеки хотел или:
до 31.12 първа вноска - 15 %, втора вноска - 35 % до 60 дни преди отпътуване; трета вноска 50 % до 25 дни преди отпътуване;
до 31.03 първа вноска - 20 %, втора вноска - 30 % до 60 дни преди отпътуване; трета вноска 50 % до 25 дни преди отпътуване;
до 31.05 първа вноска - 25 %, втора вноска - 25 % до 60 дни преди отпътуване; трета вноска 50 % до 25 дни преди отпътуване.
6.2. При записване по СТАНДАРТНА РЕЗЕРВАЦИЯ се внася първа вноска в размер на 30 % с подписването на договора за организирана почивка с автобус и втора вноска 70% до 25 дни преди отпътуване;
6.3. Резервация се прави само след внасяне на първа вноска и подписване на договор. Резервацията се счита за валидна само, ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа от подписването на договора.
6.4. В случай, че вноската не бъде заплатена в срок, резервацията се анулира и платеното остават в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
7. Информацията предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА е меродавна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници /интернет, рекламни брошури, радио, тв. предавания и т.н./

ΙΙΙ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВ РЕЖИМ И ЗАСТРАХОВАНЕ:
8. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи туристическото пътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да окаже пълно съдействие, като предостави необходимите документи за осъществяване на пътуването.
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза в страните с визов режим. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността, валидността и точното оформление на своя задграничен паспорт.
10 . ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща ползваните от него допълнителни услуги, невлизащи в цената на туристическото пътуване и нанесените щети по време на пътуването и престоя в превозното средство, местата за настаняване и хранене.
10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва графика на пътуването, да пази материалната база в превозните средства, ресторанта и хотела.
11. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ пътуващ с лица под 18 години, чиито родители или единият от тях не ги придружава, е длъжен да притежава нотариално заверена декларация от отсъстващия/те/ родител/и/ за съгласие да пътува в чужбина. По време на пътуването за лице до 18 г се носи документ за самоличност, оригинал и копие на родителската декларация за съгласие и копие от акта за раждане на лицето до 18 г.
12. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на сключване на договор и си запазва правото на промяна на местата на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други обективни причини.
13. В случаите, когато не е събран необходимият  минимум от 40 туристи за начално отпътуване от съответен град, те се уведомяват от ТУРОПЕРАТОРА в двадесет дневен срок преди началната дата. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за своя сметка и индивидуално се транспортират до населено място, от което има потвърдено отпътуване.
13.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да наеме друг превозвач при пикови дати на пътувания или настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач „ДИНИТА ТУРС“ да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в оптимален срок преди отпътуването.
14. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя общата цена на туристическото пътуване в случаите когато:
14.1. има промяна в стойността на транспортните разходи или цените на горивата,
14.2. има промяна в размера на такси, свързани с услуги от договора като летищни, пристанищни, фериботни и други,
14.3. има промяна на валутните курсове по договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуване.
15. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва медицинско застраховане с асистанс с лимит 5000 евро на ПОТРЕБИТЕЛЯ на възраст до 69.99 г., валидно извън пределите на България, което е включено в цената на туристическия пакет и е валидно за периода посочен в договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ на възраст 70-84.99 г. доплаща по 2 лв./ден за периода, посочен в договора, за медицинско застраховане с асистанс с лимит 5000 евро. ПОТРЕБИТЕЛ на 85 и повече години не се застрахова. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се информира подробно за вида на застраховката от предоставените му Общи условия на Застрахователя към застрахователната полица, публикувани и на сайта на ТУРОПЕРАТОРА.
15.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ препоръчва сключване на допълнителна застраховка „Отмяна пътуване“ според клаузите на която се възстановят на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатените суми за анулиране на пътуване, когато отказът се налага поради заболяване, поставяне под карантина или неполучаване на отпуск срещу представяне на официални документи.
16. В случаите, когато договорът е сключен чрез ТУРАГЕНТ, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и рекламации ПОТРЕБИТЕЛЯ се отнася първо към ТУРАГЕНТА и само при невъзможност - към ТУРОПЕРАТОРА.
17. Договори, сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица, представляващи пътуващите, важат със същата сила и права.

IV.УСЛОВИЯ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ или ЗАПИСВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЦЕНА:
18. Цените за ранни записвания са валидни само при резервации и плащане до обявените дати и срокове за всеки хотел !!!
18.1. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване или по специална ценова оферта, ще бъде таксувана по стандартните тарифи и осъществена при възможност и изрично потвърждение от ТУРОПЕРАТОРА !!!
19. В случай на отказ от ранна или специална ценова резервация до 35 дни преди отпътуване, се заплаща неустойка в размер на 20% от пакета.

V. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ И НЕУСТОЙКИ:
20. В случай на непредвидена ситуация ТУРОПЕРАТОРЪТ може да извърши замяна на потвърден хотел с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена, заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
21. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да анулира или да промени по собствено желание, заболяване и лични причини хотели, дестинации, дати и/или вида транспорт, дължи следните неустойки от пълната сума на туристическият пакет:
ЗА РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ неустойки в размер на:
21.1. 20 % от общата цена от датата на подписване на договора до 35 дни преди датата на отпътуване.
21.2. 30% от общата цена от 34 до 25 дни преди датата на отпътуване.
21.3. 70% от общата цена  от 24 до 15 дни преди датата на отпътуване.
21.4. 100% от общата цена от 14 и по-малко дни преди датата на отпътуване.
ЗА СТАНДАРТНИ РЕЗЕРВАЦИИ неустойки в размер на:
21.5. без неустойка от датата на подписване на договора до 35 дни преди датата на отпътуване.
21.6. 30% от общата цена на пътуването по стандартни цени/резервации от 34 до 25 дни преди датата на отпътуване.
21.7. 70% от общата цена на пътуването по стандартни цени/резервации от 24 до 15 дни преди датата на отпътуване.
21.8. 100% от общата цена на пътуването по стандартни цени/резервации от 14 и по-малко дни преди датата на отпътуване.
22. При липса на събран минимален брой участници за отпътуване от дадено място ТУОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ най-късно в срок до 20 /двадесет/ дни преди датата на отпътуване. Със същия период на уведомяване ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени изцяло пътуването, ако няма нито едно потвърдено място на отпътуване на територията на Р България, като възстанови цялата сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ без да дължи неустойки и / или обезщетения.

VI. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
23. Сроковете, в които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора за туристическо пътуване по ранна, специална или стандартна резервация, са упоменати в глава V точка 21.
24. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той дължи неустойка на ТУРОПЕРАТОРА в съответствие със сроковете в глава V  точка 21., респективно дължи заплащане на тези суми в случай, че не ги е платил.
24.1. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане през държавна граница на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата, заплатена за туристическото пътуване.
24.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 25 /двадесет и пет/ дни преди датата на отпътуване.
24.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и разходите свързани с прехвърлянето.
24.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за измененията от страна на летище за час, времетраене полет и тип самолет.
24.5. В случай на форсмажор, признат за такъв от официалните власти, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатените от него суми за туристическия пакет в законоустановения срок.
25. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да сменя превозвача с друг превозвач при причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в оптимален срок преди отпътуване.
26. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
26.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменение на датата, часа или анулация на пътуването поради метеорологични или форсмажорни обстоятелства.
VIІ. НАСТАНЯВАНЕ
27.. Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 12.00 часа. Тази разпоредба не е императивна в случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ предварително е уведомил ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за по-ранен час на отпътуване, с който следва да се съобразят.
27.1. Преди настаняване и след освобождаване на стаите в хотелите услугите се ползват срещу допълнително заплащане.
27.2. Броят на храненията се определя от броя на заплатените нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или всичко включено /All Inclusive/.
27.3. Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
27.4. При настаняване на трима души в стая не се гарантира наличието на стандартни три легла, тъй като третият човек ползва отстъпка от цената. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако е заплатена фамилна стая или апартамент.
27.5. Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заявено и заплатено предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРА.
VIII. РЕКЛАМАЦИИ
28. В случаи на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми и запознае с проблема местния туроператор-посрещач, който се подписва с точен час и дата на получаване на рекламацията. Партньорът на ТУРОПЕРАТОРА прави всичко възможно за удовлетворяване на рекламацията. В случай на непостигане на съгласие, се съставя протокол в 3 екзепляра – за ТУРОПЕРАТОРА, за партньора му и за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Рекламациите в писмен вид с приложен протокол и други писмени доказателства  се приемат до 14 дни след приключване на пътуването.
28.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ преглежда фактите и излага становището си в едномесечен срок от постъпването на рекламацията.
28.2. Рекламацията е валидна единствено в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛИЕРА /ПРЕВОЗВАЧА/ и чуждестранния ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
29. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма.
30. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския Закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р.България.
31. Долуподписаният декларира, че няма да препродава туристическата услуга на други лица.

X. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е
доброволно предоставям и давам своето изрично и недвусмислено съгласие, както и съгласието на представляваните от мен и вписани в договора лица, да се обработват личните ми/ни данни за изпълнение на договор за организирано пътуване/туристическа услуга като срока на тяхното съхранение съвпада със срока за съхранение на договора според действащото законодателство;
Запознат/а съм, че необходимата информация се предава на трети лица, свързани с изпълнението на услуга според сключен договор между мен и представляваните от мен в договора лица и „Динита Тур България“ ЕООД – авиокомпании, транспортни, круизни компании, хотели, застрахователни компании, счетоводство, държавни институции и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение;
Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп, коригиране и изтриване на събраните данни; наименованието и адреса на дружеството.