Албания съчетава в себе си буйната и пълна с очарование сила на Средиземноморието и възхитително гостоприемен народ.

1